Subsidie op LED-verlichting

Subsidieregeling LED verlichting 2019

Als sportvereniging in Nederland heeft u vanaf 2019 de mogelijkheid subsidie aan te vragen op de aanschaf van energiezuinige LED sportveldverlichting, binnen de regeling ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (de opvolger van de EDS-regeling). Volgens deze regeling krijgt u als amateursportvereniging een subsidie van 20% op verschillende duurzame investeringen, waaronder het investeren in LED sportveldverlichting. Het totale subsidiebedrag telt in 2019 zelfs €87 miljoen!

LED sportveldverlichting

Het investeren in LED verlichting voor uw sportaccommodatie staat als nummer één op de lijst van energiebesparende maatregelingen waar subsidie voor beschikbaar wordt gesteld.
De veldverlichting is bij sportverenigingen doorgaans de grootste verbruiker van energie, waardoor deze steeds vaker wordt vervangen door LED. Onze LED verlichting verbruikt tot 80% minder energie, dit draagt bij aan een duurzamere wereld en bespaart bovendien flink op uw energierekening.

Leningen beschikbaar

Indien u naast de subsidie nog een aanvullende financiering nodig heeft, biedt SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) een lening tegen een rente van 1%. Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om te investeren in middelen die duurzaam zijn en de kosten van energie, onderhoud en afschrijving omlaag te brengen.

Ondersteuning AAA-LUX

We kunnen ons voorstellen dat u niet volledig op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de LED markt. Die kennis is van belang om de juiste keuzes te kunnen maken, want de subsidieregeling voorziet niet in zaken als de verlichtingsnorm of de juiste technische oplossing voor uw park. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u zich laat overtuigen de masten te vervangen, waar dat helemaal niet nodig is. Of u heeft verlichting die niet voldoet aan de norm van de betreffende sportbond.

Neem vrijblijvend contact op

De kennis om keuzes te kunnen maken willen wij graag en vrijblijvend met u delen. Tegelijk kunnen we u helpen op de juiste wijze subsidie aan te vragen en u in contact brengen met partijen die een turn-key oplossing aanbieden inclusief installatie.

Subsidie 2018 volgens de EDS-regeling is nog aan te vragen tot 7 december 2018 17:00 uur!

Zie onderstaande documenten van de RvO voor aanvullende informatie over de subsidieregeling.

EDS subsidieregeling t/m 2018
Subsidieregeling  2019